Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Werkgever aansprakelijk voor seksuele intimidatie op de werkvloer?

Schade Zakelijk
23 August 2022, 02:00

Leerdoelen:

De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werkomgeving. Ook zijn werkgevers verplicht tot goed werkgeverschap en moet de werkgever werknemers beschermen tegen schade als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten. Uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam blijkt dat werkgevers aansprakelijk kunnen zijn voor schade als gevolg van seksuele intimidatie op de werkvloer.