Actualiteiten

 

Duidelijkheid over schenkbelasting bij woningoverdracht en kwijtschelding koopsom

Hypothecair Krediet

Op 15 juni jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit op het gebied van schenk- en erfbelasting geactualiseerd. Een nieuw onderdeel van het besluit gaat over de waardering van woningen die tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer worden overgedragen.