Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hoge Raad: een gehele dag duurt 24 uur

Uit elkaar gaan
9 February 2021, 01:00

Leerdoelen:

Gescheiden ouders kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hiervoor geldt dan wel dat zij als co-ouders kunnen worden aangemerkt. Anders gezegd: ze moeten de zorg over hun kind(eren) vrijwel gelijk verdelen. In een recent arrest is de Hoge Raad ingegaan op deze regeling en neemt zij met betrekking tot de definitie van ‘gehele dag’ een strenger standpunt in dan het gerechtshof.