Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Directe Schadeafhandeling per 1 juli 2021

Schade Particulier
5 July 2021, 02:00

Leerdoelen:

Verzekerden zijn gewend om bij schade aan te kloppen bij hun eigen verzekeraar. Bij schade aan een motorrijtuig gold tot voor kort echter dat WA-verzekerden alleen terechtkonden bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Per 1 juli 2021 brengt de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) daar verandering in.