Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Aansprakelijkheidsrisico van bestuurders vergroot

Schade Zakelijk
11 August 2021, 02:00

Leerdoelen:

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Door deze wet zijn verenigingen en stichtingen voortaan gebonden aan regels ten aanzien van taakvervulling, verplichtingen, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de bestuursleden.