Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Verzekeringsplicht werkgever voor verkeersongevallen niet verder uitgebreid

Schade Zakelijk
19 October 2021, 02:00

Leerdoelen:

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor verzekeringen die schade dekken die werknemers oplopen tijdens verkeersdeelname in verband met het werk. Zo blijkt uit jurisprudentie. Deze verzekeringsplicht vloeit voort uit het arbeidsrecht (artikel 7:611 BW), waarin goed werkgeverschap is vastgelegd. Als een werkgever de verzekeringsplicht niet nakomt, getuigt dit niet van goed werkgeverschap en moet de werkgever de schade die de werknemer heeft geleden, zelf betalen.