Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Toepassing scheidingsregeling: blijft het vereiste van (mede)eigendom overeind?

Hypothecair Krediet
28 May 2022, 02:00

Leerdoelen:

Op 27 mei 2022 heeft de Hoge Raad een voor de eigenwoningregeling interessant arrest gewezen. De zaak ging over de zogenaamde scheidingsregeling (artikel 3.111 lid 4 Wet IB 2001). De Hoge Raad moest antwoord geven op de vraag of (mede)eigendom voor de toepassing van de scheidingsregeling was vereist.