Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Klassieke fout in een modern jasje

Schade Particulier
30 May 2022, 02:00

Leerdoelen:

Onlangs deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak in een zaak over een klassieke fout. In deze zaak werden namelijk de gevolgen behandeld van het niet-nakomen van de mededelingsplicht van een verzekerde bij het aangaan van een verzekering.