Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Twee verzekeringen, maar géén dekking

Schade Zakelijk
3 June 2022, 02:00

Leerdoelen:

Een agrariër heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en voor zijn tractor een werk- en landmateriaalverzekering. Als hij met zijn tractor met een daaraan gekoppelde cultivator zijn perceel landbouwgrond bewerkt, veroorzaakt hij schade aan drainagebuizen in de grond. De agrariër vindt dat minimaal één van de verzekeraars de schade moet vergoeden. De rechter oordeelt anders.