Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Nieuwe website moet duidelijkheid creëren over gewijzigde pensioenregels

Pensioen
2 September 2022, 02:00

Leerdoelen:

In het voorjaar van 2022 is de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn verschillende regels opgenomen die het Nederlandse pensioenstelsel wijzigen. Onder zowel werknemers als werkgevers heerst veel onduidelijkheid ten aanzien van pensioen. Om duidelijkheid te creëren over het pensioenstelsel en de wijzigingen die ons te wachten staan, is onlangs de website www.onsnieuwepensioen.nl gelanceerd.