Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Woning in eerst ingediende aangifte kwalificeert als eigen woning

Hypothecair Krediet
25 April 2023, 02:00

Leerdoelen:

Twee geregistreerd partners die niet samenwonen, zijn voor de toepassing van de belastingwetgeving nog steeds fiscaal partners. Dat betekent dat zij samen slechts één woning als eigen woning kunnen aanmerken. Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen in een zaak waarin hierover discussie was ontstaan.