Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hoge Raad staat schrappen onvoorwaardelijke pensioenindexatie toe

Pensioen
25 April 2023, 02:05

Leerdoelen:

De Hoge Raad heeft – tegen het advies van de procureur-generaal in – toegestaan dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aan haar werknemers toegezegde onvoorwaardelijke indexatie van bestaande pensioenaanspraken heeft geschrapt. Hieronder gaan we dieper in op de casus en de overwegingen van de Hoge Raad.