Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 1 januari 2025

Pensioen
17 November 2023, 01:00

Leerdoelen:

Op 9 november jl. heeft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de mogelijkheid om op de pensioendatum een bedrag van maximaal 10% van het pensioenkapitaal in één keer op te nemen, opnieuw wordt uitgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding ligt nu op 1 januari 2025.