Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hoge Raad oordeelt over aangaan huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Vermogen
25 March 2024, 01:00

Leerdoelen:

In een recent gepubliceerd arrest moest de Hoge Raad beoordelen of het aangaan van huwelijkse voorwaarden vlak voorafgaand aan het overlijden moest worden aangemerkt als fraus legis (wetsontduiking). Hierbij was van belang of er sprake was van enigszins gelijke levens- en sterftekansen.